STAP 4: De jury geeft advies over je projectaanvraag.

Jouw projectaanvraag is ingediend. Wat nu? Jouw projectaanvraag vertrekt voor advies naar de juryleden van À Fonds.

De externe jury verleent advies over elke projectaanvraag Deze jury bestaat uit minstens vijf leden vanuit het jeugdwerkveld, waaronder een vertegenwoordiger van de Jeugdraad en minstens twee jongeren. De jury kan altijd meer informatie vragen en jou eventueel uitnodigen om een toelichting te komen geven.

Maak kennis met de jury

Het Collegelid bevoegd voor jeugd van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, Pascal Smet, neemt een beslissing op basis van het advies van de jury. De doorlooptijd van aanvraag tot beslissing neemt 6 weken in beslag.

► Jouw project wordt goedgekeurd:

  • De medewerker van À Fonds brengt je op de hoogte.
  • 90% van de subsidie die je krijgt wordt op voorhand uitbetaald. De rest krijg je na het ontvangen van het inhoudelijk en financieel verslag.
  • Je kan tijdens de duur van jouw project beroep (blijven) doen op de contactpersoon van À Fonds. 

Yes! Ga verder naar STAP 5: Tijd om je project uit te voeren > Aan de slag!

► Jouw project wordt niet goedgekeurd:

  • De medewerker van À Fonds brengt je op de hoogte en geef je feedback over de beslissing.