STAP 4: De jury geeft advies over je projectaanvraag.

Jouw projectaanvraag is ingediend. Wat nu? Jouw projectaanvraag vertrekt voor advies naar de juryleden van À Fonds.

De jury verleent advies over elke projectaanvraag en geeft een advies aan het Collegelid bevoegd voor jeugd van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, Pascal Smet. Deze jury bestaat uit minstens vijf leden vanuit het jeugdwerkveld, waaronder een vertegenwoordiger van de Jeugdraad en minstens twee jongeren.

Maak kennis met de jury

De jury kan altijd meer informatie vragen en jou eventueel uitnodigen om een toelichting te komen geven.

Ga verder naar STAP 5: Het collegelid neemt de beslissing op basis van het advies van de jury.