Veelgestelde Vragen

Hieronder vind je de veelgestelde vragen. Indien je geen antwoord vindt op jouw vraag, neem dan contact op met afonds@vgc.be of bel naar 02 563 05 31.

Via een overschrijving op de bankrekening die in jouw aanvraag staat vermeld.

 

Je krijgt anderhalf jaar de tijd om jouw project uit te voeren. Als jouw project goedgekeurd werd op 1 januari 2016 dan krijg je de tijd tot en met 30 juni 2017 om jouw project voor te bereiden, uit te voeren en af te ronden.

Jouw project moet gerealiseerd worden binnen de 18 maanden na de beslissing van het collegelid van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, bevoegd voor Jeugd.

 

Ben je jonger dan 18? Dan kan je een project indienen als jouw ouders of jouw wettelijke vertegenwoordiger het aanvraagformulier mee ondertekenen. De wet zegt immers dat een minderjarige juridisch gezien geen contract kan tekenen.

Jammer genoeg niet. Ben je jonger dan 12 of ouder dan 26 jaar, dan kom je niet in aanmerking. Je kan wel steeds proberen om via andere subsidievormen je project in te dienen.

Het project moet voor en door jongeren georganiseerd zijn. Je kan je licht opsteken over de andere subsidievormen op de algemene website van de VGC.

Het is moeilijk om vast te leggen wanneer een project start. In principe kan ‘het idee’ ook al als start van het project bekeken worden. We gaan ervan uit dat een projectaanvraag pas bij ons begint als het aanvraagformulier binnen is. Voor ons begint het project als er een planning wordt opgemaakt, bvb. in maart = de zaal of materiaal wordt gereserveerd, in juni = vrijwilligers worden gezocht, in juli = de deelnemers voor de workshops worden gezocht …

De aanvraag moet binnen zijn ten laatste 6 weken voor de start van het project. Als dit niet lukt, zal je de startdatum van je project moeten verleggen naar een latere datum.

 

Als je nog een vraag hebt die niet beantwoord is in de FAQ dan kan je met ons contact opnemen. Je vindt alle contact info op de "Contact" pagina.

Mochten de uitgaven van jouw project lager zijn dan de toegekende subsidie, dan zal de Vlaamse Gemeenschapscommissie je vragen de subsidie geheel of gedeeltelijk terug te betalen.

 

À Fonds is er voor individuele jongeren of spontane informele groep jongeren. De projecten, die ingediend worden, vertrekken vanuit de jongere(n) zelf en niet vanuit een bestaande vzw-structuur.

Jouw aanvraag, vertrekkende vanuit je vzw, komt dus niet aanmerking binnen À Fonds, maar kan wel in aanmerking komen binnen de subsidies voor jeugdprojecten. De voorwaarden voor jeugdprojecten en het aanvraagformulier vind je terug via https://www.vgc.be/subsidies-en-dienstverlening/jeugd/subsidie-voor-jeugdwerkprojecten-0. De jeugddienst kan je vertellen wat de timing is en de verdere behandeling van je aanvraag.

Als de vorming noodzakelijk is om je project  te realiseren, of bijdraagt bij de duurzaamheid van je project, komt dit in aanmerking.

Neen, zolang jouw project gesitueerd is binnen een Brusselse context, voldoende betrokkenheid toont met Brussel en met de Brusselse jongeren en een return heeft naar de Brusselse jeugd.

Ja, je mag naast de À Fonds subsidie nog bijkomende subsidies en/of sponsoring, bij andere instanties zoals bijvoorbeeld de Vlaamse overheid aanvragen. Het is wel de bedoeling dat je dit vermeldt in je aanvraagformulier.

Komt jouw project in aanmerking voor meerdere subsidies, dan bekijken we welke subsidie of combinatie van subsidies het beste bij jouw project past.

Belangrijk is wel dat jouw uitgaven slechts bij 1 instantie kunnen ingediend worden, want een dubbele subsidie kan niet.

 

Nee, projecten kunnen het hele jaar ingediend worden. Maar  de aanvragen worden enkel  behandeld als ze volledig en op tijd werden ingediend, dit wil zeggen minstens 6 weken voor de start van het project.

À Fonds is bedoeld voor individuele jongeren. Een vereniging, school of bedrijf komt niet in aanmerking.

Ja dat mag, maar je officiële aanvraag gebeurt  in het Nederlands.

In alle communicatie, inclusief tijdens de activiteiten, wordt het Nederlands gebruikt.

 

Indien jouw project niet kan doorgaan, wordt het voorschot teruggevorderd, d.w.z. dat de Vlaamse Gemeenschapscommissie vraagt om het verkregen subsidiebedrag terug te storten.

Je aanvraag moet een bepaalde weg afleggen (naar de jury en het bevoegde collegelid, enz.) voor we je de officiële goed- of afkeuring kunnen meedelen. De tijd die we nodig hebben om jouw aanvraag correct en goed te behandelen neemt 6 weken in beslag.

Nadat je de officiële goedkeuring van je project per brief hebt ontvangen duurt het ongeveer 4 weken voordat je een eerste bedrag van 90% ontvangt. Nadat het inhoudelijk en financieel verslag is binnengebracht bij de jeugddienst van de VGC en alles in orde is, ontvang je de overige 10%.

Een project realiseren met enkel commerciële doeleinden of een project in het kader van een opdracht voor een opleiding of school. De projectsubsidie moet gebruikt worden voor het project waarvoor ze is toegekend. Indien dit niet het geval is dan zal je het bedrag aan de VGC moeten terugbetalen.

Mocht je een valse aanvraag ingediend hebben of fraude gepleegd hebben, dan kan de VGC beslissen om de toekenning van de projectsubsidie te schorsen en je in de toekomst geen subsidies meer toe te staan.

Ook mag je jouw toegekende subsidie niet doorgeven aan een derde, bvb. een vriend/vriendin.

 

Je wacht best de officiële goedkeuring af. Als er bepaalde kosten gemaakt zijn, en achteraf blijkt dat de subsidie niet werd toegekend, is dit op eigen risico.

Bij een goedkeuring moet op alle promomateriaal van jouw project het logo van À Fonds  staan en het n-logo van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Nam je het risico om toch jouw materiaal al op voorhand te drukken dan betekent dit dat je op elk promomateriaal handmatig het logo van À Fonds  en de vermelding nog zal moeten aanbrengen. De tekst van het promomateriaal dient zeker ook in het Nederlands te zijn.

 

In eerste instantie wordt bekeken of het materiaal gehuurd kan worden, aangezien het project van tijdelijke duur is. Gaat het om materiaal dat noodzakelijk is om het eindresultaat te behouden (bv. informatiedragers  zoals filmtapes, SD-kaartjes, USB-sticks), dan komt het in aanmerking. Materiaal dat niet gehuurd kan worden, maar wel noodzakelijk is om je project te maken, komt ook in aanmerking.

 

Elk privé-initiatief met commerciële doeleinden wordt niet toegelaten (zoals fuiven, eetfestijnen, mosselsoupers, benefietavonden, een cd-opname en -voorstelling van een muziekband, schoolfeesten…)

De deelname aan een activiteit of een evenement wordt ook niet goedgekeurd. De aanvrager van de subsidie moet (mede)organisator zijn van het project. Bijvoorbeeld: een muziekgroepje wil deelnemen aan een rock rally. Zij kunnen niet gesubsidieerd worden. Een jongere die een rock rally wil organiseren kan hiervoor wel een subsidie krijgen.

Ook projecten die kaderen in een schoolopdracht of eindwerk komen niet in aanmerking. Bijvoorbeeld: je organiseert een leesproject en krijgt hiervoor een beoordeling van de school.

 

Je kan de huidige jury samenstelling terugvinden op onze Jury À Fonds pagina.

De jury kan altijd meer informatie vragen en jou eventueel uitnodigen om een toelichting te komen geven.