Veelgestelde Vragen

Hieronder vind je de veelgestelde vragen. Indien je geen antwoord vindt op jouw vraag, neem dan contact op met afonds@vgc.be of bel naar 02 563 06 33.

Ja, als minderjarige kun je een project indienen als jouw ouders of jouw wettelijke vertegenwoordiger het aanvraagformulier mee ondertekenen. De wet zegt immers dat een minderjarige juridisch gezien geen contract kan tekenen.

Jammer genoeg kun je geen projecten meer indienen als je ouder bent dan 26 jaar. Het project moet voor en door jongeren georganiseerd zijn. Je kunt wel proberen om via andere subsidievormen je project in te dienen. Neem daarvoor een kijkje op de algemene website van de VGC.

Alleen kosten die rechtstreeks verbonden zijn aan het project worden aanvaard. Investeringskosten en personeelskosten komen niet in aanmerking voor subsidiëring.

Onder een investeringskost behoort het aankopen van materiaal van een bepaalde waarde en een verwachte levensduur van meer dan een jaar. Materiaal dat gehuurd kan worden moet gehuurd worden, aangezien het project van tijdelijke duur is.

Ja, uiterlijk drie maanden na afloop van je project dien je een inhoudelijk en financieel verslag in. Het financieel verslag omvat een overzicht van alle onkosten die zijn gemaakt voor de uitvoering van het project. Je hoeft geen facturen, bankuittreksels ... mee te sturen, maar je houdt deze wel bij. Eventueel kunnen die later worden opgevraagd.

Projecten met enkel commerciële doeleinden (zoals fuiven, eetfestijnen, mosselsoupers, benefietavonden, een cd-opname en -voorstelling van een muziekband, schoolfeesten …) of projecten in kader van een opleiding of school komen niet in aanmerking.

De deelname aan een activiteit of een evenement wordt ook niet goedgekeurd. De aanvrager van de subsidie moet (mede)organisator zijn van het project. Bijvoorbeeld: een muziekgroepje wil deelnemen aan een rock rally. Zij kunnen niet gesubsidieerd worden. Een jongere die een rock rally wil organiseren, kan hiervoor wel een subsidie krijgen.

À Fonds is er voor individuele jongeren of spontane informele groep jongeren. De projecten, die ingediend worden, vertrekken vanuit de jongere(n) zelf en niet vanuit een bestaande vzw-structuur.

Jouw aanvraag, vertrekkende vanuit je vzw, komt dus niet aanmerking binnen À Fonds, maar kan wel in aanmerking komen binnen de subsidies voor jeugdprojecten. De voorwaarden voor jeugdprojecten en het aanvraagformulier vind je terug via https://www.vgc.be/subsidies-en-dienstverlening/jeugd/subsidie-voor-jeugdwerkprojecten-0. De jeugddienst kan je vertellen wat de timing is en de verdere behandeling van je aanvraag.

Neen, zolang jouw project binnen een Brusselse context gesitueerd is, voldoende betrokkenheid met Brussel en met de Brusselse jongeren toont, heeft dit geen effect op jouw aanvraag.

Ja, je mag naast de À Fonds subsidie nog bijkomende subsidies en/of sponsoring, bij andere instanties zoals bijvoorbeeld de Vlaamse overheid aanvragen. Het is wel de bedoeling dat je dit vermeldt in je aanvraagformulier.

Belangrijk is wel dat jouw uitgaven slechts bij 1 instantie kunnen ingediend worden, want een dubbele subsidie kan niet.