STAP 5: Tijd om je project uit te voeren.

Nu kom jij in actie. Natuurlijk sta je niet alleen.

Vragen over de praktische uitvoering van je project, het zoeken naar een locatie, inhoudelijke vragen ... De contactpersoon van À Fonds helpt je graag verder op weg en stuurt je eventueel door naar de juiste persoon of organisatie in Brussel.

Je realiseert het project binnen de 18 maanden na de beslissing van het collegelid van de VGC. Indien dit niet (volledig) lukt, wordt de subsidie volledig of gedeeltelijk teruggevorderd. Je houdt de medewerker op de hoogte van het verdere verloop van het project.

Vergeet zeker niet in je communicatie (op een flyer, publicatie ...) het logo van À Fonds en de Vlaamse Gemeenschapscommissie te vermelden.

Alles in kannen en kruiken? Ga dan naar STAP 6: Alles achter de rug? Bravo!