À Fonds+

a jongerenfonds plus

À Fonds+ is een nieuw initiatief van de Jeugddienst van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Met À Fonds+ willen we (Brusselse) jongerencollectieven of startende vzw stimuleren hun culturele, artistieke, sociale, sportieve, creatieve of educatieve projecten van en voor kinderen en jongeren in Brussel te realiseren en hen daarbij ondersteunen. À Fonds+ focust zich op de verdere duurzame ontwikkeling van het project.

Projecten met louter commerciële doeleinden komen niet in aanmerking.

À Fonds+ is bedoeld voor jongeren tussen 16 en 30 jaar die op eigen kracht (los van een organisatie, bedrijf, school …) een duurzaam project willen realiseren en die deel uitmaken van een jongerencollectief of startende vzw. Projecten kunnen elk jaar éénmaal worden ingediend. De tijd tussen aanvraag en beslissing bedraagt 8 weken.

De jeugddienst begeleidt je bij elke stap van aanvraag tot verslag. Een multidisciplinaire jury beoordeelt je ingediende project op basis van je aanvraag en je fysieke pitch tijdens het jurymoment. Het collegelid neemt dan een beslissing op basis van het advies van de jury. Een goedgekeurd project kan op een bedrag van maximaal 5.000 euro rekenen en moet binnen de 18 maanden na de beslissing gerealiseerd worden.

Naast financiële ondersteuning, is er ook inhoudelijke ondersteuning. Je volgt een traject van een jaar waarbij je zelf het programma van drie vormingsmomenten bepaalt in samenspraak met de andere geselecteerde collectieven. Je kunt het geld gedurende het hele jaar gebruiken.

Vanaf 15 september kun je je project indienen. Het andere indienmoment is 15 februari.

Meer info? Contacteer Laure via mail of bel haar.