In-visible

Océane en Thijs organiseren een multidiciplinair project waarbij ze podcasts, street art en mensen samen brengen. Ze willen verschillende thema's mee bespreekbaar maken door podcasts te organiseren en samen met ervaringsdeskundigen street art tot stand te brengen.