Uitwisseling personen met een handicap

Vier jongeren van Centrum West willen een uitwisselingsproject organiseren met personen met een beperking. Doel van dit project is om wederzijds respect te versterken en een band te creëren tussen de jongeren en de personen met een beperking. Door activiteiten en workshops te organiseren, willen ze elkaar beter leren kennen en vertrouwen opbouwen. De jongeren willen een film maken over de activiteiten en over hun ervaringen. Dit project gebeurt in samenwerking met Lumina, een vzw voor jongvolwassenen met een fysieke of verstandelijke handicap.