STAP 2: Neem contact op met de ondersteuner van À Fonds en stel je project voor