Welke projecten komen niet in aanmerking voor À Fonds ?

Elk privé-initiatief met commerciële doeleinden wordt niet toegelaten (zoals fuiven, eetfestijnen, mosselsoupers, benefietavonden, een cd-opname en -voorstelling van een muziekband, schoolfeesten…)

De deelname aan een activiteit of een evenement wordt ook niet goedgekeurd. De aanvrager van de subsidie moet (mede)organisator zijn van het project. Bijvoorbeeld: een muziekgroepje wil deelnemen aan een rock rally. Zij kunnen niet gesubsidieerd worden. Een jongere die een rock rally wil organiseren kan hiervoor wel een subsidie krijgen.

Ook projecten die kaderen in een schoolopdracht of eindwerk komen niet in aanmerking. Bijvoorbeeld: je organiseert een leesproject en krijgt hiervoor een beoordeling van de school.