Welk materiaal komt wel of niet in aanmerking voor aanschaf om mijn project uit te voeren?

In eerste instantie wordt bekeken of het materiaal gehuurd kan worden, aangezien het project van tijdelijke duur is. Gaat het om materiaal dat noodzakelijk is om het eindresultaat te behouden (bv. informatiedragers  zoals filmtapes, SD-kaartjes, USB-sticks), dan komt het in aanmerking. Materiaal dat niet gehuurd kan worden, maar wel noodzakelijk is om je project te maken, komt ook in aanmerking.