Wat mag ik niet met de subsidie van À Fonds doen?

Een project realiseren met enkel commerciële doeleinden of een project in het kader van een opdracht voor een opleiding of school. De projectsubsidie moet gebruikt worden voor het project waarvoor ze is toegekend. Indien dit niet het geval is dan zal je het bedrag aan de VGC moeten terugbetalen.

Mocht je een valse aanvraag ingediend hebben of fraude gepleegd hebben, dan kan de VGC beslissen om de toekenning van de projectsubsidie te schorsen en je in de toekomst geen subsidies meer toe te staan.

Ook mag je jouw toegekende subsidie niet doorgeven aan een derde, bvb. een vriend/vriendin.