STAP 3: Heb je alle informatie voor jouw projectaanvraag?

Je hebt alle informatie over je idee op een rijtje...

Dien dan nu jouw aanvraag voor je À Fonds-project officiëel in (de aanvraag zelf kan enkel in het Nederlands ingediend worden):

  • Vul het ingevulde aanvraagformulier in en mail het (met eventuele bijlagen) naar afonds@vgc.be
  • Een andere mogelijkheid is dat je het aanvraagformulier (en eventuele bijlagen) opstuurt naar VGC Jeugddienst, Emile Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel.

Bij het verzenden van het formulier bevestig je dat alle gegevens naar waarheid zijn ingevuld.

Hou er rekening mee dat de minimum doorlooptijd 6 weken bedraagt vooraleer er een besluit wordt genomen. Hierna duurt het nog 4 weken vooraleer je een eerste schijf ontvangt.

Heb je een vraag of geraak je er niet uit? Neem dan contact op met de À Fonds contactpersoon:

Is de idee nog niet helemaal rond, vul dan het ideeënformulier onder STAP 2 in. Heb je op verzenden geklikt en wil je weten wat er nu gebeurt? Ga naar STAP 4: De jury geeft advies over je projectaanvraag.