Abstraho

André, beter bekend als Milo (bijnaam), is reeds bekend bij À Fonds. Hij organiseert voor het 2de jaar samen met enkele vrienden Abstraho. Met het festival Abstraho wilt hij verschillende kunstdisciplines samenbrengen rond één bepaald thema. Via deze weg willen ze jong en oud samenbrengen om even stil te staan rond het thema “oorsprong”.

Ze gaan 4 momenten organiseren van april 2019 tot en met juni 2019.