Op welke ondersteuning, naast de centen, kan ik nog beroep doen bij À Fonds?

De projectindieners van À Fonds kunnen tijdens de duur van het project gebruik maken van:

  • ingeval van vragen over inhoudelijke ondersteuning of bij problemen kan er beroep worden gedaan op de contactpersoon van À Fonds .
  • de Uitleendienst van de VGC
  • gratis gebruik maken van de zalen van de Gemeenschapscentra. Er moet geen huur betaald worden maar wel een verzekering afgesloten worden.
  • de promotiekanalen van de Jeugddienst van de VGC: de jongerensite brusselbazaar.be, de digitale nieuwsbrief, de À Fonds facebook, .. enz.
  • expertise van de Jeugddienst (doorverwijzing naar relevante partners)