Mijn project werd goedgekeurd maar kan wegens omstandigheden niet door gaan. Wat gebeurt er dan?

Indien jouw project niet kan doorgaan, wordt het voorschot teruggevorderd, d.w.z. dat de Vlaamse Gemeenschapscommissie vraagt om het verkregen subsidiebedrag terug te storten.