STAP 6: Tijd om je project uit te voeren.

Nu kom jij in actie. Natuurlijk sta je niet alleen.

Vragen over de praktische uitvoering van je project, het zoeken naar een locatie, inhoudelijke vragen,... De contactpersoon van À Fonds helpt je graag verder op weg en stuurt je eventueel door naar de juiste man/vrouw in Brussel. Elke vraag kan gesteld worden:

We verwachten van jou dat je:

  • het project binnen de 18 maanden na de beslissing van het collegelid van de VGC realiseert. Indien dit niet (volledig) lukt, zal het voorschot teruggevraagd worden.
  • op een flyer, publicatie, ...etc het logo van À Fonds en de Vlaamse Gemeenschapscommissie zet.

Alles in kannen en kruiken? Inpakken en opkramen? Ga dan naar STAP 7: Alles achter de rug? Bravo!