STAP 5: Het collegelid neemt de beslissing op basis van het advies van de jury.

Het collegelid van de Vlaamse Gemeenschapscommissie neemt binnen de 6 weken na het indienen van jouw project een beslissing.

► Jouw project wordt goedgekeurd:

  • Je wordt door ons op de hoogte gebracht.
  • 90% van de subsidie die je krijgt wordt op voorhand uitbetaald. De rest krijg je na het ontvangen van het inhoudelijk/financieel verslag.
  • Je kan tijdens de duur van jouw project beroep (blijven) doen op de contactpersoon van À Fonds. Deze persoon zal je begeleiden en ondersteunen indien je dit nodig hebt.

Yes! Ga verder naar STAP 6: Tijd om je project uit te voeren.

► Jouw project wordt niet goedgekeurd:

  • Je wordt door ons op de hoogte gebracht. De medewerker van À Fonds zorgt voor feedback. 

Je kan je project aanpassen en opnieuw indienen. De procedure wordt herstart. Ga terug naar STAP 1.