Ik maak deel uit van een vzw met jongeren; kan ik ook een aanvraag indienen bij À Fonds?

À Fonds is er voor individuele jongeren of spontane informele groep jongeren. De projecten, die ingediend worden, vertrekken vanuit de jongere(n) zelf en niet vanuit een bestaande vzw-structuur.

Jouw aanvraag, vertrekkende vanuit je vzw, komt dus niet aanmerking binnen À Fonds, maar kan wel in aanmerking komen binnen de subsidies voor jeugdprojecten. De voorwaarden voor jeugdprojecten en het aanvraagformulier vind je terug via http://www.vgc.be/node/612. De jeugddienst kan je vertellen wat de timing is en de verdere behandeling van je aanvraag.