Ik kreeg teveel geld voor mijn project. Wat gebeurt er dan?

Mochten de uitgaven van jouw project lager zijn dan de toegekende subsidie, dan zal de Vlaamse Gemeenschapscommissie je vragen de subsidie geheel of gedeeltelijk terug te betalen.