Ik heb al een eerste keer vergaderd voor mijn project. Ik ben dus met mijn project begonnen. Kan ik dan nog een subsidie aanvragen voor mijn project?

Het is moeilijk om vast te leggen wanneer een project start. In principe kan ‘het idee’ ook al als start van het project bekeken worden. We gaan ervan uit dat een projectaanvraag pas bij ons begint als het aanvraagformulier binnen is. Voor ons begint het project als er een planning wordt opgemaakt, bvb. in maart = de zaal of materiaal wordt gereserveerd, in juni = vrijwilligers worden gezocht, in juli = de deelnemers voor de workshops worden gezocht, enz…

De aanvraag moet binnen zijn ten laatste 6 weken voor de start van het project. Als dit niet lukt zal je de startdatum van je project moeten verleggen naar een latere datum.