Is er een uiterste inschrijvingsdatum voor À Fonds ?

Nee, projecten kunnen het hele jaar ingediend worden. Maar  de aanvragen worden enkel  behandeld als ze volledig en op tijd werden ingediend, dit wil zeggen minstens 6 weken voor de start van het project.