Is de À Fonds subsidie combineerbaar met andere subsidies?

Ja, je mag naast de À Fonds subsidie nog bijkomende subsidies en/of sponsoring, bij andere instanties zoals bijvoorbeeld de Vlaamse overheid aanvragen. Het is wel de bedoeling dat dit in je aanvraagformulier vermeld wordt.
Ingeval je met jouw project voor meerdere subsidies in aanmerking komt dan bekijken we welke subsidie of combinatie van subsidies het beste bij jouw project past.
Belangrijk is wel dat jouw uitgaven slechts bij 1 instantie kunnen ingediend worden, want een dubbele subsidie kan niet.